WARTO WIEDZIEĆ

Historia naszej szkoły rozpoczyna sie w 1870 roku. W tym czasie powstała Niemiecka Szkoła Katolicka w Katowickiej Hałdzie. W 1921 roku szkoła staje się polską. W 1926 roku przybiera nazwę Katolicka Szkoła Powszechna im. Ks. Józefa Poniatowskiego. W 1928- 1929 roku przemianowana zostaje na Publiczną Szkołę Powszechną im. Ks. Józefa Poniatowskiego. Podczas II wojny światowej szkoła ma znowu charakter niemiecki. W 1945 roku staje się ponownie szkołą polską. Pierwszym dyrektorem szkoły po wyzwoleniu był ob. Bieńkowski, a od 1964 roku mgr Marian Miłek.

1 października 1966 r. uczniowie rozpoczęli naukę w nowo wybudowanej szkole. Szkołę wybudowano staraniem górników kopalni „Wujek” dla uczczenia 1000- lecia Państwa Polskiego i nazwano ją imieniem Leona Kruczkowskiego- zasłużonego działacza kultury polskiej.

W roku szkolnym 1974/75 Wydział Oświaty i Wychowania w naszym mieście, biorąc pod uwagę wyniki pracy dydaktyczno- wychowawczej i ożywione kontakty ze środowiskiem, wyraził zgodę na posiadanie przez naszą szkołę własnego sztandaru. Fundatorami sztandaru byli: Kopalnia „Wujek”, sprawująca funkcję opiekuńczą nad szkołą oraz Komitet Rodzicielski. Uroczystość nadania sztandaru odbyła się w dniu 5 maja 1975 roku. Po części artystycznej w wykonaniu młodzieży szkolnej dokonano otwarcia Izby Pamięci Narodowej. Dzień rocznicy nadania naszej szkole sztandaru ustanowiono jako Święto Szkoły, obchodzone do dnia dzisiejszego.

W latach 1985-2002 funkcję nowego dyrektora szkoły Wydział Oświaty i Wychowania powierzył mgr Zbigniewowi Kaźmierczakowi.

Z dniem 1 września 2003 roku na wniosek Prezydenta miasta Katowice dyrektorem szkoły została mgr Beata Musiał. Zarządzała szkołą do 31 sierpnia 2014 roku.

1 września 2014 roku funkcję dyrektora objęła mgr Magdalena Hofler.

 

NASZA HISTORIA PISZE SIĘ DALEJ....